Disclaimer

 

Bij het gebruik van de website van Prodos stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website:

  1. De inhoud van de website is door Prodos met de grootste zorg samengesteld. Prodos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde;
  2. Prodos garandeert niet of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
  3. Prodos behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de website op onderdelen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen van de website;
  4. Prodos behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Prodos niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  5. Prodos is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
  6. Prodos behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  7. Op de inhoud van de webpagina’s van Prodos en op het Prodos-logo rusten auteursrechten;
  8. Op andere sites linken naar pagina’s op de Prodos-site is toegestaan op voorwaarde dat Prodos daarvoor toestemming heeft gegeven.
  9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze worden gebruikt om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
  10. De gebruiker vrijwaart Prodos, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en daaruit voortvloeiende kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: info@prodos.care