Participatie en Activerend Werk

Als maatschappij stimuleren we de participatie van alle mensen die om welke reden dan ook niet volledig kunnen meedraaien in het werkende leven. De gemeenten geven uitvoer aan dit beleid en stimuleren hun inwoners. Ze bekijken wat iemand kan en vooral waarin iemand kan groeien op weg naar zelfstandig functioneren binnen regulier werk.

Prodos biedt de mogelijkheid om te werken aan arbeidsvaardigheden onder begeleiding van mensen die ervaring hebben in het opleiden en vergroten van kennis en vaardigheden. Het werken aan en ontwikkelen van vaardigheden kan binnen Prodos of bij een extern bedrijf. Samen met de deelnemer zoeken we de best passende situatie.

Arbeidsvaardigheden in kaart

Prodos werkt met heldere en transparante middelen om arbeidsvaardigheden in kaart te brengen voor deelnemers en andere betrokkenen zoals ouders of gemeente.

De deelnemer werkt gedurende een afgesproken periode bij Prodos. Binnen die periode werken de begeleiders en deelnemer samen aan het in kaart brengen van de arbeidsvaardigheden. Dat gebeurt door gesprekken maar ook door observaties. Hoe werk je met tijdsdruk? Op welke manier structureer jij je werk? Hoeveel begeleiding heb je nodig? Allemaal vragen die langskomen, evenals sociale vaardigheden, persoonlijke verzorging en omgaan met een opdracht.

Na deze periode is er een beeld van de arbeidsvaardigheden van de deelnemer. Dan wordt in overleg met elkaar besloten wat een vervolgroute is. Dat kan zijn dat er bij Prodos gewerkt gaat worden aan het verstevigen en vergroten van de arbeidsvaardigheden. Ook kan het zijn dat daaraan gewerkt wordt in samenwerking met een extern bedrijf. Misschien past het beter wanneer de deelnemer zich bij een andere dagbesteding verder ontwikkelt, ook dan ondersteunt Prodos waar nodig.

Arbeidstraining bij Prodos

Ook is er de mogelijkheid om de arbeidstraining bij Prodos te doen. Zeker wanneer het werken in een regulier bedrijf een stap te ver is, kan de setting bij Prodos een uitstekende tussenstap zijn.
Als in kaart is gebracht wat de wensen, vragen en mogelijkheden zijn dan bekijken we samen wat er mogelijk is. De deelnemer kan bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid krijgen door een werkopdracht aan te sturen. Of zelfs eindverantwoordelijk zijn voor een werkopdracht. Als zowel de deelnemer als Prodos na een periode tevreden zijn met elkaar, en graag verder samenwerken, is de mogelijkheid er om als vrijwilliger bij Prodos aan de slag te gaan.

Er zijn bij Prodos veel mogelijkheden om te werken aan het verstevigen en vergroten van de arbeidsvaardigheden. We denken graag mee, neem contact met ons op voor verdere informatie.

Op weg naar werk

De weg naar werk is niet altijd even makkelijk. Als het zoeken van een passende werkplek niet vanzelf gaat dan biedt Prodos ondersteuning.
Samen met de deelnemer gaan we ontdekken wat passende werkplekken zijn. We zoeken naar een werkervaringsplaats die past en de begeleiders van Prodos blijven in beeld om te begeleiden op de ervaringen van de deelnemer. Daarna ondersteunt Prodos bij het vinden van een functie als vrijwilliger of zelfs een baan die bij de deelnemer past.

Vaak wordt de weg naar werk aangestuurd door de gemeente, zij verzorgen de indicatie en sturen aan op het resultaat. Prodos werkt op een  effectieve manier samen met de gemeente, om te streven naar een zo optimaal mogelijke begeleiding naar passend werk!